Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)/

Aktualności

Wyłączono możliwość zgłaszania prac geodezyjnych 2017-12-21
Uprzejmie informujemy, że w związku z przejściem na inny system informatyczny od dnia 20.12.2017r. decyzją Geodety Powiatowego została wyłączona możliwość zgłaszania prac geodezyjnych za pośrednictwem portalu mapowego powiatu kościerskiego http://koscierski.e-mapa.net. Pozostałe funkcjonalności są nadal dostępne bez zmian.

Funkcjonalności iGeoMap w powiatowym portalu mapowym 2017-04-28
W dniu 27 kwietnia 2017r. w miejsce działającego do niedawana apletu Javy iGeoMap uruchomiono jego funkcjonalności w postaci dedykowanego modułu iGeoMap umieszczonego w powiatowych portalach mapowych. Dostęp do funkcjonalności można włączyć na pasku narzędziowym klikając na pozycji "Portal ogólny", co da możliwość przełączenia na "Portal geodezyjny - iGeoMap" jak przestawiono to na poniższym rysunku.Uaktywnienie portalu iGeoMap skutkuje pojawieniem sie dodatkowych funkcji specjalistycznych związanych z obsługą prac geodezyjnych. Zestaw tych funkcji zawiera obecnie: zgłoszenie pracy geodezyjnej, przeglądanie operatów geodezyjnych oraz wyszukiwanie punktów osnowy i zakresów prac geodezyjnych. Będzie się on zmieniał wraz z upływem czasu. Pozycja "Zgłoszenie pracy geodezyjnej", której uruchomienie startuje bezpośrednio od utworzenia markera, a po jego zatwierdzeniu przechodzi automatyczne do edycji parametrów pracy. Stary sposób zgłaszania związany z markerem przez "Wyślij zakres do ODGIK" pozostał niezmieniony.Domyślnie portal startuje z wybraną opcją "Portal ogólny", a przy kolejnych odwiedzinach następuje automatyczne zapamiętywanie, która wersja portalu była ostatnio wybrana przez użytkownika i następne uruchomienie wystartuje portal w tej zapamiętanej wersji. Pozostałe zmiany wprowadzone zmiany, to:
zmiana lokalizacji przycisku "Drzewko warstw" - teraz jest to pierwsza ikona na pasku
zastąpienie przycisku "Zgłoś uwagi" nową ikoną
przeniesienie zakupu danych - wydruku mapy zasadniczej do menu związanego z nowym przyciskiem

Od 16 kwietnia 2017r. obsługa prac tylko przez portal koscierski.e-mapa.net 2017-04-04
Niniejszym informujemy, że od 16 kwietnia 2017r. zostanie wyłączone funkcjonowanie apletu iGeoMap, za pomocą którego mieliście Państwo dostęp do danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wszystkie dotychczasowe funkcjonalności apletu iGeoMap są już dostępne w portalu mapowym www.koscierski.e-mapa.net i w związku z tym prosimy Państwa o rozpoczęcie korzystania z tego właśnie portalu. W przypadku problemów lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wyłączenie iGeoMap podyktowane jest z zaprzestaniem obsługiwania apletów Javy przez kolejnych producentów przeglądarek internetowych.

Aktualizacja wniosków dot. zgłaszania prac prze Internet 2015-09-18
W związku ze zmianami w ustawie Prawo Geodezyjne dotyczącymi zgłaszania prac geodezyjnych prosimy Wykonawców o zaktualizowanie swojego wniosku dotyczącego zgłaszania prac geodezyjnych drogą internetową. Osoby które nie zaktualizowały dotychczas wniosku mają możliwość jego aktualizacji po zalogowaniu się do serwisu ePODGiK wybierając pozycję Ustawienia, a następnie ODGiK. W następnym kroku przy pozycji PODGiK Kościerzyna należy kliknąć przycisk Uaktualnij wniosek. Podpisany nowy wniosek prosimy dostarczyć do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w terminie do 16 października 2015r. Po tym terminie firmy, które nie dostarczą nowych wniosków stracą możliwość zgłaszania prac geodezyjnych przez Internet, aż do momentu jego dostarczenia.

Zmiany w wydawaniu danych w powiecie kościerskim 2014-11-04
Informujemy, że w powiecie kościerskim od 4 listopada 2014r. w materiałach dostępnych w serwisie ePODGiK dodano funkcję, która generuje wykaz operatów (szkiców) mających związek obszarowy ze zgłoszoną pracą geodezyjną. Dostęp do listy następuje z poziomu tabelki z materiałami do pobrania, a jej zawartość pojawi się po kliknięciu w link „Pokaż listę operatów mających związek z obszarem pracy”. Lista ta stanowi odpowiednik wcześniej wydawanych (przed 12 lipca 2014r) do prac geodezyjnych zeskanowanych operatów (szkiców).

Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2009